Theater de Garage

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door producenten en gezelschappen. Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de site van Theater de Garage, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en recensies op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Theater de Garage.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Bezoekers van de site van Theater de Garage mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Theater de Garage.