Bijeenkomst ACCOMMODATIE AMATEURGEZELSCHAPPEN PODIUMKUNSTEN

Deze voorsteling is gearchiveerd!

Uitnodigingsbrief  Namens Stichting Stimulans Venlo
Gerard Driessen (Voorzitter)

L.S.

In de afgelopen maanden hebben wij d.m.v. een brandbrief (november 2021) en/of een oproep (maart 2022) uw aandacht gevraagd voor de problematiek van de huisvesting van amateurorganisaties op het gebied van podiumkunsten in de gemeente Venlo. Wij zijn bijzonder blij u te kunnen melden dat o.a. door de inzet van betrokken ambtenaren alvast een deel van deze problematiek, namelijk de acute nood, zo goed als zeker is opgelost.

Deze oplossingen zijn echter voor de korte termijn. Over één of twee jaar begint de zoektocht weer opnieuw. Daar is niemand bij gebaat. Er moet dus een permanente oplossing komen.
Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen en wel op dinsdag 3 mei in Theater de Garage, Saxenkampstraat 2 5912 EB Venlo. Aanvang 19.30 uur.

In de afgelopen periode is onze zoektocht naar een permanente oplossing in een stroomversnelling gekomen, omdat onze noodkreet ook breder is opgepakt. Zo mogen we verwachten dat aandacht voor onze problematiek opgenomen wordt in de Kadernota en het coalitieakkoord.  Maar ook enkele architecten hebben zich spontaan gemeld met ideeën voor een oplossing.

Hoog tijd dus om belanghebbenden samen te brengen om te praten over onze visie op de oplossing van deze problematiek én over een eerste praktische planontwikkeling.

Aanmelden via: secretariaat@stichtingstimulansvenlo.nl

Terug naar het overzicht

Regie:

Entree:

€ gratis

Reserveren:

  • di 3 mei 2022 19:30