Cursussen

Theater De Garage verzorgt een aantal uiteenlopende theater- en theater gerelateerde cursussen. Hiernaast kunt u zien waarvoor u zoals bij ons terecht kunt. Meestal wordt er gestart met een proefles die u ter plekke kunt afrekenen. Daarna besluit u of u verder gaat met de cursus.

Heeft u zich eenmaal opgegeven voor een cursus maar wordt u langdurig ziek (minimaal een maand), en wenst u deelname voort te zetten, dan heeft men recht op teruggave van het lesgeld. De maximale termijn hiervoor bedraagt drie maanden. De cursist dient echter wel een doktersverklaring te overleggen. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de coördinator van het theater door een mailtje met uw vraag aan haar te sturen.