Cursussen

Cursus (m.; -sen) [Lat.((snelle) loopr, rit. Loopbaan, reis, koers)], 1. een reeks van lessen die elkaar volgens zeker plan opvolgen en een Afgesloten geheel vormen, in vakken van wetenschap of kunst. 2. leerjaar. 3. instelling waar een cursus gegeven wordt. Van Dale

Docent (m.; -en), docente (v.) [Lat. Docens (onderwijzend)], 1. leraar bij het Middelbaar of hoger onderwijs: er zijn twaalf docenten aan de Theologische school; 2. (in Belg.) hoogleraarsgraad beneden ordinarius. Van Dale

________________________________________________________________________________

Theater de Garage verzorgt een aantal uiteenlopende theater – en theater gerelateerde cursussen. Hiernaast kunt u zien waarvoor u zoals bij ons terecht kunt.

Heeft u zich eenmaal opgegeven voor een cursus maar wordt u langdurig ziek (minimaal een maand),en wenst u deelname voort te zetten, dan heeft men recht op teruggave van het lesgeld. De maximale termijn hiervoor bedraagt drie maanden. De cursist dient echter wel een doktersverklaring te overleggen. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de coördinator van het theater door een mailtje met uw vraag aan hem te sturen.