Richtlijn voor bezoekers Theater De Garage in tijden van corona

Door Theater De Garage- 27 mei 2020

Richtlijn Theater De Garage in tijden van corona                       2 juni 2020

Theaters mogen vanaf 1 juni binnen, maximaal 30 mensen exclusief personeel ontvangen en – ook onder voorwaarden – vanaf 1 juli 100 personen. Met de 1.5 meter maatregel is het mogelijk om in ons theater 18 losse zitplaatsen te realiseren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan zitten vooraan op de speelvloer, mits het totaal aantal bezoekers (inclusief spelers) niet de 30 personen overschrijdt.

Even spontaan ergens binnen lopen zit er nog niet in. Echter, reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook reserveren. Bij binnenkomst moeten de gasten hun handen wassen of ontsmetten met het handontsmettingsmiddel (dit staat op een tafel bij binnenkomst) en voordat een gast echt naar binnen mag, vindt er een controlegesprek plaats. In dat gesprek wordt onder meer gevraagd of je de afgelopen 24 uur last had van hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten, of dat een huisgenoot van je dat heeft gehad. TDG kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.

Vooraf is duidelijk gemaakt dat gasten in groepen kunnen komen en naast elkaar kunnen zitten, mits ze een gezamenlijk huishouden voeren of een sociale eenheid vormen. Bij het bestellen van tickets is dit (straks) in het systeem ingeregeld.

Op verschillende plekken binnen en buiten het Theater zijn de RIVM-bepalingen en deze richtlijn zichtbaar aangebracht. Ook op onze website en via social media wordt hierop gewezen.

De 1,5 meter geldt voor iedereen, dus ook voor alle medewerkers van Theater De Garage. De coördinator/programmeur is de coronaverantwoordelijke in Theater De Garage – bij afwezigheid zorgt zij voor een plaatsvervang(st)er.

De sanitaire voorziening wordt tussendoor regelmatig schoongemaakt en reinigingsspray staat ook voor gasten ter beschikking.

Terras

Theater De Garage heeft vanaf dit jaar voor de nieuwe ingang een terras(vergunning). Per 1 juni mogen ook de terrassen weer open onder voorwaarden:

 • Iedereen zit aan een tafeltje
 • Tafels dienen 1,5 meter afstand te hebben
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd)
 • Een (sta)tafel mag door meerdere personen uit een huishouden gebruikt worden; deze personen moeten allemaal een kruk/stoel gebruiken. De tafels (incl. stoelen) dienen 1.5 meter uit elkaar te blijven. Tafels en stoelen moeten blijven staan op de plek waar ze bij de beginsituatie al stonden. Op het terras mag men dus niet blijven staan!
 • Er vindt ook een gezondheidscontrolegesprek plaats bij het gebruik van het terras.
 • Er komt een medewerker van Theater De Garage de bestelling opnemen, contactloos brengen en afrekenen. Er zal een apart tafeltje in het midden van het terras staan waar de drank uitservering en de digitale betaling plaats kan vinden.
 • Terrasbezoekers kunnen gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Een bezoeker per keer mag naar het toilet of het urinoir, wachten op het toiletbezoek gebeurt voor de gezamenlijke wachtruimte in het café. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.
 • Gasten wordt verzocht de aanwijzingen van medewerkers van Theater De Garage op te volgen!

Theatercafé

 • Gasten moeten reserveren voor een stoel/tafel binnen. Reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook reserveren, er vindt dan eerst een gezondheidscontrolegesprek plaats. Het maximum van 30 personen geldt binnen, en de afstand van 1,5 meter mag niet in het geding komen.
 • Er is gezorgd voor 1,5 meter afstand tussen de tafels en stoelen.
 • Leden van een huishouden kunnen naast elkaar plaatsnemen.
 • Er is een looppad aan de zijkant van de raampartij gemaakt (witte streep) zodat er zeker 1.5 meter ruimte tussen de stoelen/tafeltjes en de bar is.
 • De garderobe is niet in gebruik. Jassen/tassen gaan mee naar de zitplaats aan een tafel en worden zodanig opgevouwen neergelegd dat ze geen gevaar vormen bij een calamiteit.
 • Er komt een medewerker van Theater De Garage de bestelling opnemen, contactloos brengen en afrekenen. Mocht een gast toch zelf een bestelling plaatsen dan dient deze achter de witte streep te blijven en de bestelling aan de zijkant van een tafeltje mee te nemen.
 • Gasten kunnen gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Een bezoeker per keer mag naar het toilet of het urinoir, wachten op het toiletbezoek gebeurt voor de gezamenlijke wachtruimte in het café. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.
 • Gasten wordt verzocht de aanwijzingen van medewerkers van Theater De Garage op te volgen!

 

Terug naar het overzicht