Theater De Garage is een ANBI !

Door Theater De Garage- 15 december 2020

Stichting Theater De Garage is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) sinds 1 januari 2020.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie en achtergrondinformatie lees verder onder het kopje: Over ons theater

Terug naar het overzicht