ANBI

Stichting Theater De Garage is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI) sinds 1 januari 2020. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

publicatieplicht

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Naam: Stichting Theater De Garage Venlo
 • Bekend bij het publiek onder de naam ‘Theater De Garage’
 • Fiscaal nummer: 813010512
 • Postadres: Saxenkampstraat 2, 5912 EB VENLO
 • Bezoekadres: Saxenkampstraat 2, 5912 EB VENLO
 • Doelstelling: Theater de Garage stimuleert de ontwikkeling en de kwaliteit van het amateurtheater. Daarnaast zijn wij de ontmoetingsplek voor liefhebbers van theater, dans, muziek en andere amateurpodiumkunsten. Theater de Garage biedt verenigingen, groepen en individuen mogelijkheden om te repeteren en voorstellingen en presentaties te tonen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige kennis, ervaring en faciliteiten van het theater.
 • Beleidsplan: theater-de-garage-beleidsplan-2020-2022
 • Bestuur Theater De Garage: https://www.theaterdegarage.nl/het-theater/bestuur/
 • Beloningsbeleid Bestuur Theater De Garage: het Bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.
 • Beloningsbeleid personeel: Voor het personeel van Theater De Garage is de CAO Kunsteducatie van toepassing.
 • JAARVERSLAG TDG 2022
 • Stichting Theater de Garage Financieel verslag 2022 definitief