Bestuur

Het bestuur van stichting Theater De Garage bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter – Gerry Jacobs
Secretaris – Peet Janssen
Penningmeester – Daan Gérard
Bestuurslid – Marian Verbunt
Bestuurslid – Jacqueline Jansen

Deze functies zijn onbezoldigd.