Vriend van

“Cultuur betekent een bezinning op normen en waarden en de vrijheid van denken.” “ Kunst ontroert, zet aan tot denken, provoceert, stelt aan de kaak, zoekt naar schoonheid, maakt bewust.”  Een wereld  zonder kunst en cultuur zou er toch een stuk saaier, kleurlozer en grauwer uitzien.

Kunst en cultuur maken een stad leefbaar en aantrekkelijk. Een stad bestaat immers niet uit stenen alleen, vooral ook de “software” is belangrijk. Een taak voor ons dus, maar ook u heeft daar belang bij. Bovendien……alleen kunnen we het niet. We zullen dit samen moeten doen.

Theater De Garage is een vestzaktheater, met 98 stoelen, waar liefhebbers van kleine-zaal-theater kunnen genieten van toneel, dans, muziek, literatuur etc.  Klein zegt iets over een theater met de menselijke maat, maar  is geen synoniem voor minder. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Ons theater wil intiem en gezellig zijn en voldoet in alle opzichten aan professioneel te stellen eisen.

Ja…..wij willen graag uw support. Wij kunnen het wel en goed, maar met uw ruggensteun kunnen we het beter. Wij prijzen ons gelukkig met een groep “Vrienden van Theater De Garage”, allemaal mensen die ons theater belangrijk genoeg vinden om er – samen met ons – hun schouders onder te zetten. Jaarlijks steunen zij ons met een relatief bescheiden bijdrage van € 25,00 per jaar. Zo kunt ook U “Vriend van Theater De Garage” worden en helpt u ons het theater te laten fonkelen aan het Venlose firmament.

Doet U mee? Mail ons: info@theaterdegarage.nl .